Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Αλμπέρ Καμύ

Και πια ήξεραν πως υπάρχει κάτι
που πάντοτε μπορείς να λαχταράς
και καμιά φορά να το κερδίζεις:
H ανθρώπινη τρυφερότητα.

Αλμπέρ Καμύ

Αγαπημένες Σκέψεις

...